مجموعه مقالات مکانیک
 

عیوب مربوط به موتور طی مراجعات مختلف در زمان کارکارد اینجانب به عنوان کارآموز

1- موتور آهسته می گردد اما روشن نمی شود.

الف – باتری خالی شده         ب- استارت مشکل دارد.             ج- موتور عیب مکانیکی دارد.

2- موتور با سرعت عادی می گردد اما روشن نمی شود.

الف- مشکل در سیتم سوخت رسانی یا در سیستم جرقه زنی می باشد.

ب- خفه شدن موتور در نتیجه انباشت بنزین است.

3- موتور روشن می شود اما تک کار می کند.

تک کارکردن موتور سبب کاهش توان موتور و بد کار کردن موتور می شود. سیلندری که کار نمی کند ممکن است یا لرزش یا تکان داشته باشد. با افزایش بار این لرزش محسوستر می شود و با افزایش دورموتور دیگر چندان محسوس نیست.

 

علت و روش رفع عیب آن : احتمال خرابی شمع ، وایر، کوئل ، انژکتور و یا کاهش تراکم (کمپرس) موتور ، چسبیدن یا سوختن سوپاپها.

1-    موتور کم نفس است ، ریپ می زند ، قدرت ندارد ، شتاب ندارد و یا عملکرد آن در دور بالا ضعیف است.

 الف- موتور در حالت سرد و یا گرم توان ندارد : این ایراد معمولا" از خرابی پمپ بنزین ، خرابی فشار شکن ، ریل سوخت ، خرابی فیلتر هوا و یا خراب بودن صافی بنزین است.

  ب- موتور وقتی سرد است توان ندارد : خرابی استوپرموتور ، خرابی ترموستات ، خرابی سنسور دمای هوای ورودی ، چسبندگی سوپاپها.

5- موتور جوش می آورد: بیشتر به سبب کمبود آب است ، خرابی پمپ آب ، خرابی تسمه پروانه ، خرابی ترموستات .

6- موتور خاموش می کند : خرابی استوپر موتور ، خرابی ECU، خرابی پمپ بنزین (فشارش کم است)

7- موتور عطسه می کند : ریتارد بودن جرقه ، خرابی سنسور اکسیژن ، خرابی سوپاپهای بنزین .

8- موتور روغن کم می کند : معمولا" از سه راه روغن کم می کند خرابی یکی از واشرها یا کاسه نمدها و نشتی هوای کارتر به داخل محفظه احتراق و فرسودگی رینگهای روغن.

9- موتور دود می کند . دود موتور نشانه ی روغن سوزی ، اشکال در مخلوط هوا – سوخت و یا نشت آب در محفظه احتراق است . دود آبی نشانه روغن سوزی موتور است . اگر دود بیشتر سیاه است تا آب ، احتمالا" اشکال در مخلوط هوا – سوخت است (خرابی سنسور اکسیژن یا ECU) .

اگر دود سفید بعد از گرم شدن موتور نمایان شد ، نشانه نشت آب به داخل محفظه احتراق است.

10- پایین بودن فشار روغن.   خرابی اویل پمپ و یا فرسودگی یاتاقانها مي باشد

11- بالا رفتن مصرف سوخت. کم بودن باد لاستیک  ، طریقه نا صحیح رانندگی ، نشتی انژکتورها ، خرابی فیلتر هوا ، فرار کمپرس موتور ، خرابی سنسور اکسیژن ، خرابی ECU موتور، فرسودگی موتور و کاهش تراکم.

12- صدای موتور: منظور هر نوع صدای نا خوشایندی از قبیل غرش، وزوز کردن ، دنگ دنگ کردن و يا تاپ تاپ تاپ کردن و سوت زدن است.

الف- صدای سوپاپ و تایپیت که معمولا" در دورهای بالا به گوش نمی رسد . علت این ایراد معمولا" خلاصی اضافی سوپاپ ها یا خرابی تایپیت های روغن است.

باید بین ساق سوپاپ و انگشتی ها  را فیلرگیری صحیح نمود در این صورت اگر درست نشد ، علت ساییدگی تایپیت و یا ناصافی بادامک است.

ب- صدای شاتون :  معمولا" صدای تق تق و یا صدای کوبش است . این صدا بیشتر در زمانی است که موتور نه در حال شتاب گیری است و یا درحال کاهش سرعت. علت آن فرسودگی یاتاقانهی متحرک ، نامیزانی شاتون و یا کمبود روغن است.

ج- صدای گژن پین : شبیه صدای سوپاپ و یا تایپیت است اما صدای گژن پین خشک تر است . این صدا دردور آرام محسوس تر است . علت محسوستر بودن : فرسودگی یا لقی گژن پین ، ساییدگی بوش گژن پین و یا کمبود روغن است.

د- صدای رینگ پیستون  : شبیه صدای سوپاپ و یا تایپیت است اما صدای رینگ در هنگام شتاب گیری بلند تر است .  علت بلند تر بودن صدا : شکستگی و یا ساییدگی رینگ . یا ساییدگی جدار سیلندر است.

ه- یاتاقان زدن : صدای سنگین و خشن و گوشخراش به گوش می رسد. در حال شتاب گیری یا بار زیاد این صدا بیشتر می شود ، به ویژه در حالت سرد .

 

 

 

ایراد های مربوط به سیستم سوخت رسانی از طرف ارباب رجوع

- خودرو روشن نمی شود                                                                                                   

الف: باید در ابتدا به پشت آمپرنگاه کرد آیا چراغ روشن است یا نه اگر روشن بود باید مسیر سوخت رسانی را بررسی نماییم . ابتدا فیوز بنزین را چک می نماییم اگرسالم بود به سراغ مسیر بنزین و اندازه گیری فشار بنزین در مسیر ریل سوخت کوئیک کانکتور می رویم اگر بنزین نیامد به سراغ پمپ بنزین می رویم و با اهم متر آنرا تست  می کنیم . اگر سالم نبود آنرا تعویض می کنیم.

ب: احتما ل پرید گی سوئیچ اینرسی وجود دارد که با وصل کردن آن (فشردن لاستیکی سرآن) این ایراد را رفع می گردد. 

 

 

عیوب میل گاردان ، قفل گاردان ، دیفرانسیل

عیب

علت احتمالی

رفع اشکال

 

 

نشتی روغن از کشویی جلو

 

ناصاف بودن سطح کشویی خاردار

خرابی کاسه نمد عقب جعبه دنده

پلیسه های روی نعلبکی کاسه نمد تعویض شود

کاسه نمد جعبه دنده را عوض کرده و سپس از روغن پرنمایید

 

کوبش در خط انتقال

(دنگ دنگ کردن در وضعیت رانندگی با سرعت بالا)

 

ساییدگی یا آسیب دیدگی قفل گاردان

گشاد شدن خزینه ی توپی پلوس در دیفرانسیل

 

قفل گاردان تعویض شود

هوزینگ دیفرانسیل و یا دنده پلوسها را در صورت لزوم عوض کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

لرزش یا صدا دادن اتاق در حالتی

خم شدن یا قر شدن میل گاردان

آستر میل گاردان

بالانس نبودن چرخها

وارد شدن گشتاور اضافی بر پیچهای قفل گاردان

جفت بودن قفل گاردانها

 

ساییدگی قفل گاردانها

وجود پلیسه یا شیار روی فلنج

متوازن نبودن میل گاردان یا فلنج

 

 

بیش از اندازه شل بودن هزار خاری کشویی

دو پهنی میل گاردان

 میل گاردان تعویض شود

میل گاردان نظافت شود

تعویض یا بالانس نمودن چرخها

آنرا وارسی و با گشتاور مشخص شده سفت کنید.

با چکش به نعلبکی ها تقه بزنید تا قفلها

آزاد شوند.

تعویض قفلها

پلیسه گرفته شود و یا آنرا تعویض کنید.

افتادن وزنه های متعادل کننده میل گاردان

 

تعویض قطعات فرسوده

 

انحراف محوری عقب و جلوی گاردان را وارسی کنید.

لرزش در سرعتهای بالاتر از 56 کیلومتر در ساعت

ساچمه نشینهای قفل گاردان دوبل ساییده شده است.

فنر ساچمه نشین شکسته است.

 

مفصل را عوض کنید

 

فنر را عوض نمایید.

 

لرزش در سرعتهای کم

 

بیش از حد سفت بودن مهره ها

مهره ها را پس از  وارسی با گشتاور مناسب سفت نمایید.

 

 جیر جیر کردن

روغن برگردان یا نعلبکی انتهایی با کله گاوی اصطکاک دارند

 

آن را صاف و یا عوض کنید.

 

 

تعمیر پلوس و گرد گیر

تعمیرگرد گیر و پلوس مستلزم باز کردن مجموعه میل پلوس کوتاه از روی اتوموبیل است .

مراحل اساسی باز کردن میل پلوس کوتاه عبارت است از: شل کردن مهره های چرخ جلو و مهره ی سر پلوس.

1- بازکردن مجموعه میل پلوس کوتاه

2- بازدید پلوس  3- تعمیر میل پلوس کوتاه و پلوسها : مجموعه پلوسها و میل پلوس کوتاه را می توان به سه صورت تعمیر کرد . اگر پلوس قابل استفاده می باشد می توان گرد گیر و بست آن را عوض کرد.

  اگر پلوس خراب باشد باید آنرا بطور کامل عوض کرد. اگر میل پلوس کوتاه یا هر دو پلوس آسیب دیده باشد    می توان از یک مجموعه کامل میل پلوس کوتاه استفاده کرد.

 

 

عیب یابی و تعمیر و نگهداری اکسل محرک

وقتی اکسل محرک و یا دیفرانسیل عیبی پیدا کنند معمولا" اولین نشانه آن صدا است . نوع صدایی که از اکسل به گوش می رسد کمک خوبی در تعیین نوع عیب ایجاد شده است باید تشخیص داد که صدای اکسل وز وز است ، غرش است یا کوبش. باید دقت نمود که صدا در هنگام حرکت خودرو در خط مستقیم هم شنیده می شود یا در پیچها به گوش می رسد.

محرک اکسل جلو

 

وز وز کردن

 این صدا غالبا" از تنظیم نادرست کرانویل و پینیون ناشی می باشد.

 وقتی که کرانویل و پینیون درست تنظیم نشده باشند دندانه ها بطور کامل با هم تماس پیدا می کنند ، در نتیجه به سرعت ساییده می شوند و چرخ دنده زود خراب می شود و با پیشرفت وز وز به غرش تبدیل می شود.

 

صدا دادن در هنگام شتاب گیری

      صدایی که در حین شتاب گیری بلند ترمی شود احتمالا" نشانه تماس شدید پاشنه دندانه های کرانویل است.

شنیدن صدای دنگ دنگ در هنگام شتاب گیری یا کاهش شتاب ممکن است از آزادی بیش از اندازه بین میل پلوس و دنده پلوس دیفرانسیل ناشی می شود.

 

صدا دادن در هنگام پیچیدن

اگر صدا فقط در حین پیچیدن شنیده شود ممکن است منشاء صدا بلبرینگ اکسل یا دیفرانسیل باشد.

کشیدن فرمان

اگرلاستیکهای چرخهای سوار شده روی یک اکسل هم اندازه نباشد فرمان می کشد.

 

 

 

 

 

عیوب گیربکس

                                 

                                                        

 

 

                                                               I

گیربکس

 

I- بد جارفتن دنده

  علت احتمالی: معمولا" از تنظیم نادرست میله بندی بین دسته دنده و گیربکس است. اگر این میله بندی خم شده باشد ، گیر داشته باشد، زنگ زده باشد یا بی روغن باشد دنده بد جا می رود . علل دیگرعبارتند : ازخم شدن ماهک روی کشویی ، تاب برداشتن محور اصلی و تنظیم نبودن کلاچ.

II- بیرون زدن دنده

علت احتمالی: تنظیم نادرست میله بندی تعویض دنده سبب ایجاد این ایراد می شود . چسبندگی گردگیردسته دنده نیز ممکن است دسته دنده را ازهروضعیتی به خلاص بکشاند. برای وارسی گردگیرآنرا فشاردهید . اگر بیش از اندازه سفت بود آنرا تعویض نمایید. ساییدگی روی غلاف کشویی یا چرخ دنده ها نیز سبب بیرون زدن دنده ها می شود که باید آنرا تعویض کرد.

III- گیربکس در حالت درجا صدا می دهد.

معمولا" ناشی از لقی توپی هزار خاری صفحه کلاچ و یا ناشی از نا همراستایی گیربکس و موتور و یا خرابی و بی روغنی بلبرینگ است.

IV- گیربکس در حالت درگیرصدا می دهد.

علت احتمالی: معمولا"خرابی کلاچ باعث این علت می شود . علل دیگر عبارتنداز ساییدگی یا بی روغنی بلبرینگ عقب محور خروجی گیربکس ، لق زدن یکی از چرخ دنده های محور خروجی و یا خرابی دندانه های  چرخ دنده ها، کشویی و....صدای قیژ قیژ ناشی از ساییدگی زیاد و یا ترک خوردگی و نا صافی چرخ دنده هاست و با اعمال بار ، بیشتر می شود. صدای سوت کشیدن ناشی از خرابی بلبرینگ است.

 

V- گیربکس در وضعیت دنده عقب صدا می دهد.

علت احتمالی: احتمالا"ناشی از ساییدگی یا خرابی بوش یا واسطه دنده عقب ، چرخ دنده عقب روی محور اصلی است.

VI- گیربکس توان را انتقال نمی دهد.

علت احتمالی: بکسواد کردن کلاچ است و یا علت دیگر شکستن یا صاف شدن دنده های چرخ دنده یا شکستن ماهک روی کشویی باشد.

 

 

کار کردن در قسمت تعمیرات مکانیک  زیر نظر سرپرست و کارشناس فنی تعمیرگاه  و آموزه های ایشان طی چند رو زکاری

 

بر طرف نمودن عیوب از سیستمهای تعلیق و فرمان با توجه به مراجعات و درخواست مشتری

الف- سفتی فرمان وعلت احتمالی:

ممولا"ناشی از خلاصی کم جعبه فرمان و زیاد بودن اصطکاک میله بندی است . علل دیگر عبارتنداز: نا میزان بودن باد لاستیکها و شکم دادن فنرهاست.

ب- خلاصی زیاد فرمان و علت احتمالی :

ممولا" عیب از ستون فرمان یا اتصالات فرمان ، جعبه فرمان و یا میله بندی فرمان است.

ج: گیجی فرمان و علت احتمالی: ناشی از سفتی و نبودن حرکت  در جایی بین فلکه فرمان و چرخهای خودرو است . علل دیگر ناشی از مشکلات لاستیک  یا باراضافی و نا یکنواخت روی خودرو است.

سیستم فرمان

 

د- کشیدن فرمان و علت احتمالی :

خرابی لاستیکها یا نامیزان بودن باد لاستیکها ، نا یکنواختی بار و زیاد بودن بار، زاویه نامیزان چرخها ، خرابی قطعات سیستم تعلیق .

ه - زدن چرخ و علت احتمالی :

بالانس نبودن چرخها یا دو پهن بودن رینگ و نیز شل بودن سیبکها و چپقی میل فرمان.

ز- لاستیک سایی و علت احتمالی :

خیلی کم باد بودن یا زیاد پرباد بودن لاستیکها.

ر- کوبیدن سیستم تعلیق و علت احتمالی :                                                            

تنظیم نبودن کمکها  و یا آسیب دیدن فنرها.

 

سیستم تعلیق

 

 

عیوب سیستم ترمز خصوصا"ABS))

مراجعات مختلف ارباب رجوع  و نمونه کارهای انجام شده زیر نظرمستقیم سرپرست مکانیک .

 

1- پدال ترمز به کف اتاق می چسبد.

وقتی که پدال ترمز تا کف اتاق پایین می رود می گوئیم که پدال ذخیره ندارد. اگر با حرکت کامل پدال ، ترمز کاملا" گرفته نشود ممکن است روغن ترمز کم کرده باشد.

احتمال خرابی : کج شدن میله ی پمپ زیر پا ، تنظیم نادرست میله بندی و یا کفشهای ترمز ، خرابی یک بخش از سیستم هیدرولیک ، ساییدگی لنتها ، هوا گرفتن ترمز و خرابی پمپ زیر پا.

2-    یکی از ترمزها می کشد.

علتهای  کشیدن ترمز : چسبیدن پیستون در سیلندر چرخ ، تنظیم نادرست کفشک ، گرفتگی لوله ترمز که باعث می شود فشار پشت سیلندر چرخ همچنان برقرار بماند . ضعیف بودن یا شکستن فنرهای کفشک برگردان ، لق بودن بلبرینگ چرخ نیز ممکن  است سبب لنگ زدن چرخ شود.

3- پدال زیر پا نرم است. هوا گرفتن ترمز سبب می شود که پدال زیر پا نرم باشد. برای بیرون راندن هوا باید مخزن را از روغن پر و سیستم را هواگیری کرد.

- قاپیدن ترمز:

در صورتی لنتها به گریس ، روغن و یا روغن ترمز آلوده باشند.

اگر کفشکها درست تنظیم نشده باشند ، از لنتهای مناسب استفاده نشده باشد و یا کاسه ترمز ناصاف باشند باز هم این عیب وجود دارد.

صدا کردن ترمز: ترمز هنگامی صدا می کند که لنت به اندازه ای ساییده باشد که پرچها با کاسه ترمز تماس پیدا کنند و یا کفشکها تابیده باشند بطوری که به صورت یکنواخت با کاسه تماس پیدا نکنند. قطعاتی مانند طبق پشت کفشک ترمز ممکن است صدا ایجاد کنند.

- روشن شدن چراغ اخطار ترمز هنگام ترمز کردن :

 روشن شدن چراغ اخطار ترمز در هنگام ترمز گرفتن نشانه آن است که یک بخش از سیستم هیدرولیکی خراب شده است و یا این شیر ممکن است به سبب خرابی شیر کنترل فشار ترمز نیز روشن شود.

 

 

                                          

            دیسک ترمز                            لنت ترمز                       بلوک کفشک ترمز

 

 

 

 

در زیر به عیوب  و نحوه رفع آن عیوب  در واحد های مختلف که با آن روبرو شدم و معمول تر است اشاره می نمایم.    

ایراد های سیستم کلاچ

شرح ایراد :

 1- لرزش پدال کلاچ در زیر پا ( طبق گفته راننده خودرو)

 

 

علت و روش رفع ایراد مطابق با بیانات سرپرست تعمیرات مکانیک پس از بازرسی فنی خودرو

الف : یکنواخت نبودن گشتاور پیچهایی که دیسک را به فلایویل متصل می کند.

در این حالت باید دیسک را یکبار باز کنیم  و سپس با گشتاور مناسب پیچ ها را ببندیم.

ب : تغییر وضعیت شاخکهای دیسک کلاچ.

 در این حالت باید دیسک را تعویض نمائیم  و در صورت لزوم بلبرینگ کلاچ را هم تعویض نماییم.

ج : لقی اهرم ( بوشهای پلاستیکی) دو شاخه کلاچ.

در این حالت باید بوشها را تعویض نماییم و سپس محل های اتصال اهرم کلاچ به گیربکس را گیرسکاری کنیم .

د : خوردگی سر فنرهای خورشیدی دیسک .

تعویض بلبیرینگ و دیسک در صورت خارج از رنج بودن ، میزان خوردگی.

ه : ریگلاژ نبودن کلاچ .

در این حالت کلاچ ریگلاژ می شود.

 

شرح ایراد :

 2- سفت بودن پدال مطابق گفته های راننده خودرو

علت و روش رفع ایراد مطابق با بیانات سرپرست تعمیرات مکانیک پس از بازرسی فنی خودرو

الف : اتمام لنت صفحه

تعویض صفحه و در صورت نیاز تعویض دیسک (البته اگر اثار سوختگی بر روی دیسک مشهود باشد )

ب : ریگلاژ نا مناسب سیم کلاچ

سیم کلاچ ریگلاژشود.

ج : در گیری یکطرفه قیفی .

 تعویض بلبرینگ کلاچ و گریسکاری یا تعویض قیفی .

 

شرح ایراد :

3-    عدم حرکت خودرو طبق گفته راننده خودرو

علت و روش رفع ایراد مطابق با بیانات سرپرست تعمیرات مکانیک پس از بازرسی فنی خودرو

الف : شکستگی لنت بدون آثار سوختگی بر روی چدنی دیسک.

تعویض صفحه.

ب : بریدن  stop pinو متلاشی شدن صفحه.

 تعویض صفحه.

ج : متلاشی شدن صفحه – گیرپاژ کردن صفحه.

شرح ایراد :

4- صدای در جای گیربکس (با گرفتن پدال صدا می افتد)

علت و روش رفع ایراد مطابق با بیانات سرپرست تعمیرات مکانیک پس از بازرسی فنی خودرو

الف: لقی تویی هزارخاری صفحه

تعویض صفحه

 

شرح ایراد :

5- لرزش در شروع حرکت مطابق با گفته های راننده

الف: تخت شدن فنربالشتکی  صفحه

تعویض صفحه

ب : تاب بیش از حد صفحه کلاچ که باعث سوختگی یکطرفه صفحه می گردد.

تعویض صفحه

ج: پایین بودن نیروی گیرش clampload)) دیسک

تعویض دیسک

د : گیرپاژ شدن بلبرینگ کلاچ .

تعویض بلبرینگ کلاچ و در صورت لزوم تعویض دیسک .

 

شرح ایراد :

6- جا نرفتن دنده در حالت روشن مطابق گفته های راننده

علت و روش رفع ایراد مطابق با بیانات سرپرست تعمیرات مکانیک پس از بازرسی فنی خودرو

الف: باز شدگی فنرهای استراپ (strap) که معمولا" بهمراه سوختگی یکطرفه چدنی دیسک است.

تعویض دیسک و صفحه

ب- وجود زیر پایی اضافی در زیر پدال کلاچ.

برداشتن زیرپاییهای اضافی و ریگلاژ مجدد سیم کلاچ .

 

شرح ایراد :

7- عدم کشش خودرو مطابق گفته های راننده

 

علت و روش رفع ایراد مطابق با بیانات سرپرست تعمیرات مکانیک پس از بازرسی فنی خودرو

الف : اتمام لنت صفحه.

تعویض صفحه

ب : چرب بودن سطح دیسک و صفحه بر اثر نشتی روغن از کاسه نمد.

تعویض دیسک ، صفحه ، کاسه نمد و آببندی محل کاسه نمد.

ج : ریگلاژ نامناسب کلاچ.

ریگلاژ مجدد کلاچ.

 

شرح ایرا د :

8- وجود صدای اضافی در ناحیه کلاچ که این صدا با گرفتن پدال کلاچ بیشتر می شود.

(مطابق با گفته راننده خودرو )

 علت و روش رفع ایراد مطابق با بیانات سرپرست تعمیرات مکانیک پس از بازرسی فنی خودرو

الف : ایراد در بلبرینگ کلاچ .

تعویض بلبرینگ کلاچ

ب : خرابی سیم کلاچ .

تعویض و ریگلاژ سیم کلاچ .

                                       

عیوب انژکتور

عيوبي كه ممكن است در خودروهاي انژكتوري اتفاق بيفتد اغلب از كثيفي انژكتور است. بنزيني كه پالايشگاهها توليد و در پمپ بنزينها عرضه مي شود فاقد استاندارد لازم بري استفاده در خودروهاي انژكتوري است و اغلب گرفتگي فيلتر بنزين و سوزن انژكتورها را به دنبال دارد. پس سعي كنيد فيلتر بنزين را به موقع (۲۰۰۰۰كيلومتر) تعويض كرده و از شستشو دهنده ي مسير سوخت رساني بويژه نوع خارجي آن استفاده نماييد. شستشوي انژكتور به اين ترتيب است كه مايع مخصوصي را در يك مخزن مانند پمپ سم پاشي ريخته و بعد شيلنگهاي بنزين را از فيول ريل جدا و به پمپ شستشو وصل مي كنند. بعد موتور را روشن كرده و اجازه مي دهند موتور بجاي بنزين از ماده شستشو دهنده استفاده كند. اين عمل باعث تميزي انژكتورها خواهد شد.

بعد از اين آخرين جايي كه ممكن است ايراد داشته باشد سيستم الكترونيك موتور است. ولي هيچ وقت به كامپيوتر شك نكنيد زيرا خرج شما زياد می‌شود و ممكن است ايراد خودرو چيز ديگري بوده باشد.

 

 

     انژکتور

 

عیوب بخاری

1- کارنکردن مکنده      2- گرم نکردن یا کم گرم کردن         3- نشت آب        4- زیاد گرم کردن

درصورتی که گردش آب یا هوا کافی نباشد گرمایی از بخاری حاصل نمی گردد یا گرمای کمی حاصل می شود علل دیگر کم بودن گردش آب عبارتنداز: تنظیم نادرست کنترل گر بخاری و ترموستات ، نداشتن موتور یا باز ماندن ترموستات .

گردش نکردن هوا ممکن است نتیجه کار نکردن موتور دنده (موتور بخاری) باشد علل دیگر عبارتنداز : سوختن موتور فیوز دنده ، خرابی موتور دنده و خرابی فیشها .

نشت آب نتیجه ی سوراخ بودن شبکه گرمکن بخاری ، خرابی شیلنگ یا اتصالات است .

درصورت باز ماندن دریچه ی دما یا چسبیدن ترموستات درحالت نیمه بسته ، بخاری بیش از اندازه گرم      می کند.

یخ شیشه جلو آب نمی شود

علت: الف- سیم دریچه یخ آب کن درست تنظیم نمی باشد   ب- خروجیهای یخ آب کن مسدود است.

دریچه ی تهویه کار نمی کند

علت : الف – خرابی موتور مکش    ب- هوا کشیدن از لوله ها یا اتصالات    ج- خرابی لوله های صفحه کنترل .     

بخاری بو می دهد

الف – نشت هوا در اطراف پوسته دنده ..... در این صورت پیچها را سفت کنید و واشرها و درز بندها را وارسی کنید

ب- نشت آب از شبکه گرم کن بخاری....... شبکه گرم کن بخاری را تعمیر یا تعویض نمایید.

 

عیوب کولر

1- شل یا پاره شدن تسمه ها   2- گرفتگی مجرای چگالنده   3- شل شدن کلاج کمپرسور  4- شل شدن یا شکستن پایه های نصب کمپرسور      5- قطع شدن سیمها     6- نشت روغن از سیستم و یا اشکال در سیستم

عیب یابی سیستم خنک کن موتور

معمولا" سه تا مشکل داریم : 1- جوش آمدن موتور 2- گرم شدن موتور 3- نشت آب

خودرو مکررا" آب کم می کند  و در محل نشت آب آثار زنگ زدگی وجود دارد و معمولا" از محل اتصالات است.

1- نشت  آب به داخل ( در داخل بعضی از قسمتها) داشته باشیم ، دود سفید در اگزوز همیشه وجود دارد.

روش رفع :

تعویض قطعات معیوب ، پیچها را با گشتاور مشخص سفت می کنیم و آب بندی محل های نشتی بررسی می شود.

2-علل جوش آوردن موتور

الف - کم بودن مقدارآب در نتیجه نشت ، می توان سیستم را تحت فشاراز لحاظ  نشتی امتحا ن  کرد.

ب-  تجمع زنگ و پوسته های اکسیدی: این عامل مانع گردش عادی آب می شود و انتقال گرما از قطعات فلزی     موتور به آب را کاهش می دهد.

ج - ترموستات بسته مانده ومانع گردش آب شده. ترموستات را تعویض می نماییم.  پمپ آب خراب است. معمولا صدای پمپ خراب زیاد است و با مشاهده آن باید بلبرینگ یا پمپ را تعویض نماییم .

ه- تسمه پمپ آب بکسواد می کند در نتیجه نمی تواند پمپ آب را با سرعت کافی بچرخاند  تسمه را بازرسی و یا تعویض می کنیم.

3- علل دیگر گرم شدن موتور

مهمترین علت باز ماندن ترموستات است . دراین حالت وقتی موتور هنوز سرد است ، آب در رادیاتور گردش می کند در نتیجه باید موتور بیشتر کار کند تا گرم شود.

  عیوب استارت

بسیاری از استارتها در فاصله تعمیرات اساسی موتور نیاز به تعمیر و نگهداری ندارند اما زغالها ، بلبرینگها و بوشهای استارت ساییده می شوند. اتوماتیک استارت ، کلاچ راه انداز اتوماتیک استارت و سایر قطعات ممکن است خراب شوند و از کار بیفتند. وجود آهنربای دائمی در استارت عمراستارت را افزایش می دهد.

تعمیرات و نگهداری استارت              

1- تمیز کردن قطعات استارت  2- بازدید وتعمیر و نگهداری آرمیچر   3- وارسی درپوشهای بدنه استارت  

4- وارسی سیستم

 

نمودار سازمانی

 

مدیر عامل

            

                                     

مدیربازرگانی و فروش

 

 

 


                                                                            

                             

فروش

                                                    

پس از فروش

گارانتی

حسابداری

             

 

 


کارشناس پذیرش

انبار

کارشناس فنی                          

                                           

                                               

                                                              

جلو بندی

تون آپ

برق و باطری

نقاشی

مکانیکی

محل کارآموزی

 

اگزوز سازی

 

 

 


صافکاری

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت واگذار شده

به نوع فعالیتی گفته می شود که به کارآموز داده شده و کارآموز موظف به انجام آن می باشد.

          فعالیتهای واگذارشده به اینجانب کمک به سرپرست واحد مکانیک در امرشناسایی عیوب ، آچاركشي

 پیچها ، اتصالات ، نظافت و شستشوی قطعات و تعویض نمودن رله ها ، فیوزها و قسمتهای معیوب اعلام شده توسط کارشناس فنی بوده است.

 

 

عناوین مربوط به شرح تفضیلی آموخته ها

ایمنی درتعمیرگاه :

 یعنی حفاظت از خود و دیگران در برابر خطرات و صدمات احتمالی .

رعایت ایمنی به عهده خود افراد است در تعمیرگاه وقتی ایمن خواهیم بود که از چشمها ، انگشتها ، پاها و همه بدن خود در برابر خطر محافظت کنیم . رعایت ایمنی افرادی که در پیرامون ما کار می کنند نیز به همین اندازه مهم است.

نکات ایمنی که در روز اول کاری توسط کارشناس فنی گوشزد گردید.

 

1-    با آرامش کار کنید و حواستان را کاملا" متوجه کاری کنید که انجام می دهید.

2-    هرگز برای پاک کردن گرد و غبار نباید از هوای فشرده استفاده نمایید.

3-    در حین انجام کار وسایل حفاظتی کامل پوشیده شود.

4-    هنگام استفاده از سنگهای محور از عینک ایمنی استفاده نمایید.

5-    دستها و ابزارها را از گریس و روغن پاک کنید.

6-  در هنگام کارکردن روی ماشین آلات متحرک یا تجهیزات برقی از انگشتر ، دستبند ، ساعت ، زنجیر و گردنبند استفاده نشود.

7-    دسته جکهای سوسماری بایستی  را باید بالا نگه داشت بطوری که سر راه نباشد.

8-    هنگام کار نباید پیچ گوشتی یا اشیاء نوک تیز را در جیبتان قرار دهید.

 

 

 

 

عیب یابی و کار با دستگاه دیاگ ((DIAG  زیر نظر کارشناس فنی تعمیرگاه    

          قبل ازهر گونه انجام کار کارشناس فنی در خصوص عملکرد ، مزایا و معایب کاربا دستگاه دیاگ توصیح داد و زیر نظر ایشان آموزش تکمیل گردید.

نرم افزار دیاگ که در کامپیوتر نصب گردیده در حقیقت یک تحلیلگر موتور است. این کامپیوترعیب یاب در حقیقت یک مدول کنترل عیب یاب است و این عیوب را در روی صفحه کامپیوتر نشان می دهد.

کامپیوتر عیب یاب عملیات زیر را انجام می دهد.

1-    آزمونها را به صورت خودکار انجام می دهد .

2-    نتایج آزمونها را تفسیر می کند.

3-    به تعمیرکاران نشان میدهد که عیبها را چگونه رفع نمایند.

روش کاربه این صورت است که کابل اینترفیس را که از نوع  OBDاست و از یک طرف به کامپیوتر وصل شده به اتوموبیل متصل می نماییم. این کابل به فیشی وصل میشود که این فیش از واحد های کنترل ماشین (ECU) آمده است . (ECU) درون خود دو تا حافظه دارد ، یکی دائم و دیگری موقت.

در حافظه دائم یکسری جدول عملکردی وجود دارد که وقتی سنسورهای خودرو موقعیت های خود را به ECU گزارش می دهند ECU  بر اساس این جداول عملکردی و تجزیه و تحلیل آنها در قسمت حافظه موقت ، سیگنال مناسبی را برای عملگرها می فرستد تا ماشین عملکرد بهینه و مناسبی داشته باشد. حال اگر سنسور و عملگری ، عملکرد مناسبی نداشته باشد یا خراب شوند در این حافظه موقت خطایی ثبت می گردد که می توان با خواندن این خطا ، خطا را پاک کرد و ریشه آنرا نیز بررسی نمائیم .

 

آیکو دیاگ

 

 

 

آیتمهایی که در دیاگ وجود دارند عبارتند از:

1-    مشخصات ، ورژن و کالیبراسیون  ECU موتور.

2-    خواندن خطا                 3- پاک کردن خط           4- نمایش پارامترها

5- تست دستی عملگرها    6- REFRESH و DOWN   LOADING نرم افزار

در قسمت پارامترها ما می توانیم عملکرد عملگرها و سنسورها را ببینیم و با توجه به این پارامترها و تجزیه و تحلیل آنها می توان عیب ماشین را رفع کرد

 

موتور:

وظیفه موتور ایجاد توان برای انجام کار است. در خودرو دو نوع موتور داریم :

1- موتورهای پیستونی شمع دار

2- موتورهای خود اشتعال

 

موتورهای خودرو معمولا" 3سیلندر یا بیشتر دارند. خودرو در نتیجه ی حرکت پیستون به حرکت درمی آید.  برای به حرکت درآمدن پیستون در سیلندر ، باید سوخت در محفظه احتراق بسوزد یا محترق شود. گرانش ، فشار جو و خلاء سبب می شوند که سوخت وارد سیلندرهای موتور شود، در آنجا سوخت می سوزد و توان لازم برای به حرکت در آمدن خودرو را فراهم می کند.

 

انواع موتور:

موتورها را معمولا" بر اساس تعداد سیلند رها ، آرایش سوپاپها ، نوع سوخت و... طبقه بندی می کنند.

طبقه بندی براساس آرایش سیلندر:

1-    موتورهای راست 2- موتورهای خورجینی 3- موتورهای خورجینی راست

در موتورهای راست سیلندرها همگی در امتداد خط  واقع اند. در موتورهای خورجینی سیلندرها در دو ردیف قرار دارند و درهر ردیف چند سیلندر هست ، این دو ردیف با یکدیگر زاویه ای تشکیل می دهند . در موتور های خورجینی تخت دو ردیف سیلندر در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

 

ساختمان موتور پیستونی:

هر دو نوع موتور شمع دار و دیزل ؛ بدنه موتور، سر سیلندر ، میل لنگ ، یاتاقان، پیستون ، شاتون و سیستم محرک سوپاپ دارند. تفاوت اصلی بین اجزا و قطعات موتورهای شمع دار و دیزل آن است که قطعات موتور های دیزل معمولا" سنگین تر و محکمترند، زیرا در این موتور فشار بیشتری ایجاد میگردد.

بدنه موتور در حکم شالوده و اساس موتور است و سایر قطعات و اجزای موتور روی آن سوار می شوند و یا به طریقی به آن متصل اند. بیشتر بدنه ها را از چدن خاکستری یا آلیاژهای چدن با نیکل و کرم  می ریزند. البته در حال حاضر بدنه ها بیشتر از آلومینیوم آلیاژی هستند.

قطعاتی که به بدنه موتور متصل یا روی آن نصب هستند:

1- میل لنگ با یاتاقانهای ثابت  2- پیستونها همراه رینگها به شاتونها متصل می شوند و در بدنه موتور قرارمی گیرند 3- شاتونها همراه یاتاقانهای متحرک ، روی یاتاقانهای متحرک میل لنگ نصب می شوند 4- سر سیلندر با سوپاپها و میل سوپاپ مونتاژ و سپس روی بدنه موتور بسته می شود. 5- پمپ روغن و سینی کارتر و منیفولد دود ، بنزین و سینی جلو موتور.

 

محفظه احتراق

محفظه احتراق معمولا" در سیلندر تعبیه می گردد که البته این قسمت ، قسمت بالایی محفظه احتراق است و قسمت پایینی محفظه احتراق را پیستون و رینگها تشکیل می دهند.

میل لنگ

یک قطعه یکپارچه ریخته گری شده یا فورج شده  از جنس فولاد آلیاژی عملیات حرارتی شده است.

یاتاقانهای موتور

هر جا در بین قطعات موتورحرکت وجود داشته باشد، از یاتاقان استفاده می شود هر جا حرکت مورد نظر دورانی باشد ، یاتاقانهای معمولا" از نوع بوش اند که حول محوری چرخان قرار می گیرند. این یاتاقانها معمولا" دو تکه هستند و دارای مقاومت سایشی بالایی هستند.

شاتون

یک سر شاتون به یاتاقان گرد متحرک میل لنگ متصل است. سر دیگر شاتون به گژن پین متصل است.

پیستون

از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده ، قطر پیستون اندکی از قطر سیلندر کمتر است و به همین سبب پیستون می تواند در سیلندر بالا و پایین برود. البته این فاصله را بوسیله ی رینگها آب بندی می کنند تا کمپرس نشت نکرده و وارد کارتر نگردد. رینگها هم سه تا هستند. 1- رینگ تراکم 2- رینگ تراکم بالایی 3- رینگ روغنی

 

دسته موتور

موتور را با پیچ و مهره به گیریبکس متصل میکنند و سپس این مجموعه را در سه یا چهار نقطه به شاسی و رام شاسی به بدنه خودرو متصل می نمایند. این اتصالات دسته موتورهستند ، دسته موتورها سر و صدا و لرزش موتور را جذب می کنند و دارای لاستیک توپر برای  dampکردن این لرزشها هستند.

 

                                                      سیستم موتور خودرو

 

سیستمهای سوخت رسانی:

سیستم سوخت رسانی مخلوط قابل احتراق هوا- سوخت را به سیلندرها می رساند این مخلوط در موتور                    می سوزد و توان تولید میکند.

سیستم سوخت رسانی اتوموبیلهای بنزینی دو نوع است : 1- سیستم کاربراتوری 2- سیستم سوخت پاشی (انژکتوری) این سیستمها را برحسب نوع وسیله اندازه گیری مقدار سوخت رسانی  دسته بندی می کنند ولی هر دو نوع سیستم شامل باک ، پمپ بنزین، لوله های بنزین ، صافی بنزین و دریچه گاز هستند.

مکانیزم این سیستم به این صورت است که باک انباره بنزین است و یک پمپ بنزین برقی وجود دارد که با استفاده  از سلونوئید ، بنزین را برای استفاده پمپاژ می کند ، بنزین از صافی می گذرد تا گرد و غبار لوله ها و پمپ را بگیرد که بدین ترتیب می توان از گرفتگی مجرای کاربراتور و سوخت پاشها جلوگیری کرد. بعد از صافی بنزین وارد کاربراتور یا ریل سوخت و انژکتور می گردد.

هوا نیز از طریق سیستم هواکش وارد موتور می گردد . هوا اول ازهواکش عبور کرده و ازآنجا تا دهانه دریچه گاز پیش  می آید . راننده با فشردن پدال گاز ، میزان هوای ورودی را کنترل می نماید. در ماشینهای کاربراتوری و یا ونتوری (vantory ) هوا سوخت در داخل منیفولد بنزین با هم  مخلوط می شوند و بعد وارد

سیلندر می شوند. ولی در سیستم انژکتوری ، بنزین از طریق انژکتور و به مقدار مورد نیاز مستقیما" داخل سیلندر پاشیده می شود و هوا هم از منیفولد هوا از راه سوپاپها وارد سیلندر می شود و در آنجا با هم مخلوط   می شوند.

 

انژکتورinjector

 که معادل فارسی آن افشانه یا اسپره کننده است دراوایل قرن بیستم توسط رابرت بوش بنیانگذار کمپانی عظیم بوش (bosch) درآلمان اختراع شد. انژکتور هرچند امروزه درتمام موتورهای درونسوز شامل بنزینی ودیزل گازسوزو دوگانه سوز کابرد دارد ولی در ابتدا صرفاً برای استفاده درموتورهای دیزل طراحی شد. انژکتور درواقع نقطه تمایز موتور دیزل با بنزینی است واساس موتردیزل را تشکیل می دهد. بطور خلاصه می توان گفت انژکتور در واقع یک شیر پودر کننده سوخت بر روی هوای ورودی(موتور بنزینی) یا متراکم شده( موتور دیزل) می باشد.انژکتورهای الکترومقناتیسی که در موتورهای جدید استفاده می شوند بطور هوشمند توسط واحد مدیریت موتور (ECU)کنترل می شوند .

 

سیستم سوخت پاشی:

سیستم سوخت رسانی باید با توجه به تغییرشرایط بارگذاری و کاربراتور، نسبت هوا- سوخت را تغییر دهد. نسبت هوا به سوخت در حقیقت نسبت وزن هوا به وزن سوخت است.

برای روشن شدن موتور به مخلوط غنی تر از هوا- سوخت نیاز داریم و پس از گرم شدن موتور به مخلوط رقیق تری از هوا- سوخت نیاز دارد.

نسبت استوکیومتری ، نسبت ایده ال هوا به سوخت است این نسبت 7/ 14هوا و یک بنزین است. در این نسبت ، نسبت اکسیژن هوا به هیدروکربنهای موجود در بنزین درست به اندازه لازم برای احتراق کامل است اگر نسبت هوا – سوخت از این مقدار کمتر یا بیشتر شود باعث آلایندگی یا افزایش مصرف خواهد شد. کامپیوتر موتور وظیفه دارد که این نسبت استوکیومتری را برای مخلوط هوا- سوخت در حالتی که دریچه گاز نیمه باز نگه دارد. در موتورهای شمع دار دو نوع سیستم سوخت پاش داریم: 1- سیستم سوخت رسانی چند دریچه ای (انژکتوری)

2- سیستم سوخت پاشی در بدنه درچه گاز (vantory)

درخودروهای انژکتوری ازسوخت پاش الکترونیکی استفاده میشود. کامپیوتر موتور وظیفه ی تعیین مقدار و    زما ن پاشش سوخت توسط انژکتورها را به عهده دارد که این دو آیتم مقدار و زمان پاشش سوخت توسط کامپیوتر موتور با توجه به ارسال اطلاعات از طریق سنسور دورموتور دمای آب سنسور فشار و دمای هوای ورودی و وضعیت دریچه گاز و سنسور موقعیت میل سوپاپ به کامپیوتر و پردازش این اطلاعات امکان پذیر می باشد.

 

 

 

 

  

                                                     نمای داخلی موتور انژکتوری

 

 

وظیفه واحد کنترل الکترونیکی موتورECU

ECU بر اساس اطلاعات ارسالی از سنسورها، سنسور دو موتور، سنسور فشار و دمای هوا ، سنسوردریچه گاز،  سنسوردمای آب ، سنسور اکسیژن و پردازش آنها در حافظه موقت خود و با توجه به جداول عملکردی که در حافظه دائم خود دارد فرمانهایی را برای عملگرها می فرستد تا این عملگرها حرکت و کنترل ماشین را جهت کارکرد بهینه ومناسب رعایت کنند.

 

سیستم برق و جرقه زنی

سیستم برق وظیفه تامین برق مورد نیاز خودرو را دردینام به عهده دارد. برق به صورت انرژی شیمیایی در باتری ذخیره می شود و برحسب نیاز اجزای برقی خود رو مصرف می گرد د. با استفاده از انرژی الکتریکی می توان موتور را توسط جرقه زدن شمعها روشن کرد.

باتری جریان برق لازم را برای به کار انداختن استارت و سیستم جرقه زنی را به هنگام روشن کردن موتور، تامین می کنند.

بطور کلی دو نوع سیستم جرقه زنی داریم :1- پلاتین دار 2- الکترونیکی

هدف از بکار گیری سیستم جرقه زنی، مشتعل کردن مخلوط متراکم هوا- سوخت در محفظه احتراق است. البته این جرقه در نوک شمع ایجاد می کند. گرمای این جرقه مخلوط متراکم هوا – سوخت را مشتعل می کند. مخلوط می سوزد و فشاری ایجاد می کند که باعث حرکت پیستون و کار کردن موتور می شود.

سیستم جرقه زنی شامل : مغزی سوئچ ، کوئل ، دلکو ، شمع و سیمها می باشند.

 

ساختمان کلاچ

سیستم انتقال قدرت خودرو، توان موتور را به چرخهای محرک می رساند. توان از طریق کلاچ منتقل          می شود.

کلاچ بین فلایویل و گیربکس قرار دارد و باعث انتقال یا عدم انتقال توان به گیربکس می گردد.

کلاچ دو نوع است: 1- کلاچ سیمی 2- کلاچ هیدرو لیکی

کارکرد کلاچ

کلاچها چهار کارکرد دارند . 1- وقتی پدال را فشار می دهیم  کلاچ می تواند خلاص شود دراین وضعیت توان موتور به گیربکس منتقل نمی گردد. 2- وقتی کلاچ خلاص است راننده می تواند دنده را عوض کند. 3- وقتی کلاچ درگیر است (پدال کلاچ بالاست) موقتا" بکسواد می کند این بکسواد یا لغزش سبب می شود درگیری آرامتر انجام شود و به چرخ دنده ها و محورها ضربه ی خفیف تری وارد کند. در این وضعیت کلاچ دیگر بکسواد نمی کند.

ساختمان کلاچ از سه قسمت فلایویل ، صفحه کلاچ و چدنی دیسک تشکیل شده است. فلایویل و دیسک عنصرهای محرکند. این عنصرها به میل لنگ متصل شده اند و با آن می چرخند صفحه کلاچ عنصر متحرک است.

                       کلاچ

 

                        

 

 

 

 

طرز کار کلاچ:

با خلاص کردن کلاچ (فشردن پدال کلاچ) دیسک از صفحه دور میشود . وقتی پدال را رها می کنیم کلاچ درگیر میشود. نیروی فنر خورشیدی صفحه را بین فلایویل و دیسک نگه مدارد و در نتیجه صفحه و شفت کلاچ همراه فلایویل می چرخند.

 

 

 

واحد تون آپ (تنظیم موتور) :

این واحد بوسیله دستگاه دیاگ عملکرد سیستم را از طریق اتصال کابل اینترفیس به واحد کنترل الکترونیکی خودرو (  ECU) بر روی صفحه کامپیوتر مشاهده می نماید. با مشاهده ی پارامترهای عملکرد سیستم می توان به عیوب عملگرها ، سنسورها و همچنین وضعیت عملکرد کلی سیستم موتور، سوخت رسانی و جرقه پی برد. یکسری از عیوب که عیوب MINOR هستند و در حافظه موقت ECU ثبت شده اند قابل پاک کردن هستند ولی عیوب MAJOR  قابل پاک کردن نیستد و باید عیب ریشه یابی گردد.

 

 

 

 

 

منابع:

 

مستندات فنی ، اطلاعیه ها ، کاتالوگهای موجود در آرشیو دفتر فنی نمایندگی ایران خودرو

 

 

پایان

 

 

 

[ پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ ] [ 23:56 ] [ عبدالعظیم رضایی ابره در ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اینجانب عبدالعظیم رضایی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید با هدف آشنایی بازدیدکنندگان در زمينه مکانيک و ارائه مطالب آزاد علمی و مهندسی از مقالات ، کتب و سایت های اینترنتی فعالیت می نمایم.
لطفا نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در مورد این وبلاگ ارائه دهید.
امکانات وب